Klubudstilling 2018

En stor udstillingssæson står foran alle Dværg Wyandot-udstillere.

Først afholder klubben sin specialudstilling i Hundslundhallen den 13. oktober 2018. Siden gælder det Europaudstillingen i Herning i november.

Dermed bliver specialudstillingen en oplagt mulighed for at få afprøvet udstillingsdyrene.

Udstillingen arrangeres igen i samarbejde med Specialklubben for Sebright-Bantam-klubben, specialklubben for Dværg Wyandotter og Landsklubben for Orpington.

Dyrene skal være i burene senest kl. 9.00, for dommerne begynder bedømmelsen kl. 9.30.

Specialklubben har besluttet, at alle dyr bedømmes på det tredelte bedømmelseskort med et samlet pointtal.

Pris for stadepenge er igen kr. 25,00 pr. dyr.
Prisen for morgenmad og frokost lørdag er kr. 100,00. Tilmelding til maden er nødvendig for arrangørerne.

Sidste tilmeldingsfrist er 28. september til Lars K. Mortensen pr. mail lkm@nordfynskommune.dk Ved tilmeldingen skal følgende oplyses: Navn, adresse, tele-fonnummer og mail. Antal dyr, køn og farve.

I ugen op til udstillingen vil alle Dværg Wyandot-udstillere modtage en mail med burnumre på egne dyr. Dermed kan egen indsætning af dyr påbegyndes inden betaling.

Husk at alle dyr skal være vaccineret og vaccinationsattest skal medbringes.

Adresse: Hundslundhallen, Torupvej 39, Hundslund.
Udstillingen åbningstid: Udstillingen åbner kl. 13,00 og lukker kl. 16.00.

Der indkaldes ligeledes til generalforsamling den 13. oktober 2018 kl. 15.00, jfr. Klubbens vedtægter.

Lars K. Mortensen, formand for specialklubben for Dværg Wyandotter