Nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev nr. 2/2022

Den 24. juli 2022

Specialudstilling og generalforsamling

Kære medlemmer af Specialklubben for Dværg Wyandotter.

 

Lørdag den 24. september 2022 åbner vi udstillingssæsonen med vores specialudstilling i Salbrovad Hallen, Salbrovad 30, Sandager ved Assens. Det er et af årets højdepunkt, hvor vi skal vise resultaterne af årets dværg Wyandot avl og kåre klubmesteren.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om specialudstillingen, så vi som sædvanlig kan få en flot udstilling og mødes med gode venner.

 

Program

  • Dyrene skal være i burene lørdag d. 24. september inden kl. 0900.
  • Der er formiddagskaffe fra kl. 09 – 10.
  • Dyrene dømmes fra kl. 10 – ca. 13 af klubbens specialdommere.
  • Der vil blive arrangeret en lille tur i omegnen mens dyrene bedømmes.
  • Der er frokost fra ca.  kl. 12 – 13.
  • Dyrene kan igen beses fra ca. kl. 1300.
  • Udstillingen slutter kl. 16, hvorefter dyrene må udtages af burerne.

Tilmelding

Tilmeldinger sendes til Bjørn Nyrnberg på mail: nyrnberg9@hotmail.com eller tlf. 23742939 senest den 10. september 2022.

Stadepenge er 25 kr. dyr.

Formiddagskaffe og frokost koster 125 kr. Ønskes dette, bedes det meddelt ved tilmeldingen.

Betaling sker ved ankomsten den 24. september

Vaccinations attest vedr. Newcastle Disease skal medbringes og afleveres ved ankomsten.

 

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Specialklubben for Dværg Wyandotter også lørdag den 24. september 2022 kl. 1500. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formand Henrik Vest Hansen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Med venlig hilsen

Henrik Vest Hansen, formand.